Website

Hết 90% quá trình SEO bạn làm việc ngay trên Website.

Phần 10 chúng tôi giới thiệu đến bạn những kiến thức cơ bản về quản trị website. Điều ngày giúp bạn hiểu hơn và thao tác nhanh hơn trong triển khai SEO.

Các vấn đề bạn cần tìm hiểu gồm:

  • Tên miền và các loại tên miền
  • Mua tên miền
  • Checklist thiết kế website
  • Các khái niệm xây dựng website
  • Quản trị website và các giao diện admin

Hãy lưu trang này nhé! Sau khi đọc tài liệu và thực hành, có thể bạn cần quay lại đây để tiếp tục tìm hiểu thêm.

Chúng tôi vẫn đang cập nhật bài viết…

Liên hệ với chúng tôi