Thuật toán Google

Đến phần này bạn đã hiểu được nguyên tắc:

Tuần tự SEO gồm phục vụ Google trước, sau đó mới phục vụ người dùng

Vì hoạt động ngay trên sân chơi của Google. Chắc chắc bạn cần tìm hiểu thêm về các điều luật (thuật toán) mà Google đặt ra. Chúng bao gồm:

  • Thuật toán về Keyword và nội dung website
  • Thuật toán về Onpage
  • Thuật toán đánh giá chất lượng Offpage
  • Thuật toán về trải nghiệm người dùng
  • Thuật toán về đánh giá chất lượng tổng thể website

Hãy quay lại trang này mỗi khi đọc xong để tiếp tục hành trình hoàn thiện kỹ năng SEO bạn nhé!

Đang cập nhật thêm bài viết…

Liên hệ với chúng tôi