SEO Nâng cao

Phần bảy, SEO Nâng cao, sẽ bao gồm các yếu tố thuộc những phần trước nhưng yêu cầu nâng cao hơn. TIEN ZIVEN gọi là nâng cao vì những tài liệu này sẽ phù hợp hơn với những bạn đã có kinh nghiệm làm SEO và biết về coding. Những kiến thức cần bạn tìm hiểu trong phần bảy này bao gồm:

  • Schema
  • Tối ưu trải nghiệm người dùng
  • Các phần kỹ thuật nâng cao
  • Làm việc với file javascript

Mặc dù được gán mác nâng cao nhưng sau khi xem qua tài liệu, chắc chắn bạn sẽ thực hành được ngay.

Sau khi đọc xong, bạn có thể quay lại trang này để tiếp tục với các bài viết chuyên sâu khác nhé!

Chúc bạn có những trải nghiệm tốt tại website của TIEN ZIVEN!

Các bài viết mới vẫn đang được cập nhật liên tục…

Liên hệ với chúng tôi