Crawling & SEO Technical

Phần sáu bạn cần phải quay lại các yếu tố SEO Onsite nhưng ở cấp độ cao hơn. Cụ thể, sau quá trình triển khai cho trang, bạn phải triển khai trên cả hệ thông website. Các yếu tố kỹ thuật và thu thập dữ liệu (gọi chung là Technical SEO) bạn cần quan tâm bao gồm:

  • Cấu trúc website
  • Internal Link
  • Những file quản trị website
  • Những thẻ thuộc tính ảnh hưởng đến trình thu thập

Chắc chắn những kiến thức của TIEN ZIVEN đều thuộc trường phái SEO White Hat. Thay vì nhận được kết quả nhanh chóng rồi lụi tàn, chúng sẽ giúp bạn có một kết quả bền vững.

Sau mỗi bài viết bạn có thể quay lại trang này để tiếp tục với các bài viết chuyên sâu khác nhé! Chúc bạn có những trải nghiệm tốt tại website của TIEN ZIVEN!

Các bài viết mới vẫn đang được cập nhật liên tục…

Liên hệ với chúng tôi