Business Model Canvas là gì và cách sử dụng nó

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến bạn 9 bước cần thiết để tạo ra mô hình kinh doanh bằng cách sử dụng Business Model Canvas. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ đưa ra một vài ví dụ về mô hình kinh doanh của Google, Uber và Gillette dựa trên Business Model Canvas […]